1. Rekisterinpitäjä

Ofisan Oy / Jarkko Paasovaara
Y-tunnus 2144288-7
Osoite: Luutatehtaantie 2, 91910 Tupos
Puhelinnumero: +358 45 327 5453
Sähköpostiosoite: myynti@ofisan.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme tietoja tilauksiin ja laskuihin liittyvissä asioissa, tilausten ja laskujen sekä niihin tarkoitettujen dokumenttien toimittamiseksi, markkinointipostin lähettämiseksi, asiakkaille tunnusten luomiseksi sähköiseen tilaus- ja laskutusjärjestelmän sekä yleensä asiakassuhteen hoitamiseksi.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste ja säännönmukaiset lähteet

Asiakkaiden tietoja keräämme asiakkaalta itseltään. Käsittelyn tarkoitus on liikesuhteen ylläpito. Tietoja on käsiteltävä, jotta voimme hoitaa asiakkaan kanssa tehtävän kaupankäynnin velvoitteet ja tarjota ajankohtaista tietoa palveluistamme, tuotteistamme ja käynnissä olevista kampanjoista.

4. Mitä rekisteri sisältää

Rekisterimme sisältää asiakasyrityksen yhteyshenkilöiden osalta seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero sekä sähköposti. Lisäksi rekisteröimme sellaisia henkilötietoja, jotka asiakas antaa tilauksen yhteydessä. Tällaista tietoa on toimitusosoite ja siihen liittyvä nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai tilausviite.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytämme niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön saattamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi tai niin kauan kuin niitä lainsäädännön mukaan on tarpeen säilyttää.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n ja ETA:n ulkopuolelle alihankkijalle (tietojen käsittelijälle) sähköisen markkinointimateriaalin lähettämiseksi. Tietojen käsittelijä on sitoutunut EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamiseen ja maalla on EU:n komission mukaan soveltuva tietosuojalainsäädäntö voimassa.

Tietoja luovutetaan EU:n sisällä alihankkijoille (tietojen käsittelijöille) tarvittaessa esim. puhelinnumero, nimi, tilauksen toimittamiseksi perille, mikäli asiakas pyytää tietojen lisäämistä tilaukselle joko antamalla oletustoimitusosoitteeksi puhelinnumerolla tai nimellä varustetun osoitteen tai antamalla tällaisen osoitteen erikseen tilauskohtaisesti.

7. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Evästeiden avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Käytämme evästeitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, muun muassa tilitoimistolla.

9. Automaattinen päätöksen teko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Kirjallinen tarkastus-, muutos- tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tarkastaa tarvittaessa edellä mainitun pyynnön lähettäjän henkilöllisyyden.